Integritetspolicy

Policyn syftar till att tydliggöra Ernst Forssell's transparens vad gäller vår hantering av dina personuppgifter vid olika tillfällen i din besöksresa på ernstforssell.se.

Hur behandlar vi din personliga information?

Ernst Forssell AB, org.nr. 556921-7218, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas i vår webbshop samt i våra fysiska butiker.

Vi värnar om din personliga integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.

I ett separat dokument ger vi dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår webbshop och våra fysiska butiker, handlar produkter eller tjänster av oss och vid andra kontakter med oss.

Vi arbetar kontinuerligt med den här typen av frågor och kan därför komma att uppdatera vår information till dig, och du hittar alltid den senaste versionen här nedanför och via adressen www.ernstforssell.se/pages/integritetspolicy 

 

Har du frågor om hur vi behandlar din personliga information eller vill påkalla någon av dina rättigheter är du varmt välkommen att kontakta oss via order@ernstforssell.se


DINA RÄTTIGHETER
General Data Protection Regulation är en EU-förordning som reglerar hur vi får behandla personuppgifter. Den ersatte PUL (personuppgiftslagen) från och med 25 maj 2018.

Du har rätt att bli bortglömd/raderad. 
Du har rätt till registerutdrag.
Du har rätt att få eventuella uppgifter rättade.
Du har rätt till dataportabilitet.
Du har rätt att återkalla ditt samtycke för behandling av uppgifter. 
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan läsa mer om lagen och dina rättigheter på Datainspektionens hemsida.

Om vi mottar en begäran från dig kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut informationen till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad av dig.


VAD SAMLAR VI IN, VARFÖR OCH HUR LÄNGE?

Vid beställning i vår webbshop
Vi samlar in förnamn, efternamn, företag/organisation, e-post, person-/org.nr, momsnummer, adress, postnummer, ort, land, telefonnummer, IP-adress. Vi behöver den här informationen för att kunna fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig som kund (t ex leverera varan, ta betalt och motsvarande) samt för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (bokföringslagen, reklamationsrätt och liknande). Informationen sparas i sju år.

När du handlar i våra fysiska butiker
Vi samlar inte in eller sparar någon personlig information vid ett normalt köptillfälle. Med ditt samtycke, t ex när du köper en tjänst från oss, önskar offert, vid specialbeställningar, varor ska skickas till dig, vill ha fakturera och motsvarande behöver vi dock personlig information för att kunna fullgöra vårt avtal med dig samt för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Då behöver vi – beroende på tillfälle – namn, adress, telefon, e-postadress, personnummer och kontonummer. Korttransaktioner sker via en betalterminal och vår betalpartner. Kortuppgifter är maskerade för oss. Du kan även betala med Swish vilket då sker via vår och din bank. Informationen sparas i sju år.

Leverans av varor
Vi måste, för att uppfylla vårt avtal med dig, lämna vidare ditt namn, adress, telefon, e-postadress till vår logistikpartner. Ansvaret för din personliga information övergår då till vår partner. Informationen sparas i sju år. 

Nyhetsbrev
Vi sparar och använder din e-postadress för att nå dig efter att du har handlat i vår webbshop. Här gör vi en intresseavvägning att informationen i nyhetsbrevet är relevant för dig då vi har en kundrelation med dig.

Du kan lämna ditt samtycke i samband med köptillfället i vår webbshop och i vår fysiska butik eller i efterhand lämna dina uppgifter till oss, för att erhålla vårt nyhetsbrev.

Du kan alltid på ett enkelt sätt, och när som helst, avregistrera dig från nyhetsbrevet via länkar i mailet eller i kontakt med oss. Informationen sparas så länge du önskar få information från oss.

Vi gör en intresseavvägning för att lagra e-postadresser för kunder som väljer att avregistrera sig för att vi inte ska riskera att kontakta dem.

Informationen sparas i ett år i det fall vi använder e-postadressen för att kontakta dig som kund inom ett år från köptillfället. För att matcha vår information om kund som lämnat samtycke till nyhetsbrev sparar vi adresserna så länge den listan används.

Tävlingar
Du kan lämna personlig information (namn, användarnamn, adress, telefon, e-postadress) när vi genomför tävlingar i vår webbshop, i vår butik eller via våra sociala kanaler. Du lämnar den här informationen frivilligt och vi hanterar den efter intresseavvägning samt enligt rättsliga förpliktelser. Informationen sparas i sju år.

Försäkring
Vi kan, i det fall du som kund önskar det, förmedla en försäkring vid köp hos oss. Vi vidarebefordrar då din personliga information (personnummer, namn, adress, telefon, e-postadress, information om köpet) till vår partner för försäkringar för att vi/de ska kunna fullgöra våra/sina åtaganden enligt avtal med dig som kund.
Vi sparar inte den här informationen för det här specifika ändamålet.

Kundtjänstärenden
Vi sparar information som du lämnar i kontakt med vår kundtjänst så länge som vi har en rättslig förpliktelse (konsumentlagstiftning, reklamationsrätt och motsvarande) och gör en intresseavvägning för att kunna hantera våra kundtjänstärenden på bästa sätt och uppfylla vårt åtagande mot dig som kund. Informationen sparas i tre år.


DATASKYDDSANSVARIG
Vi behandlar inga större mängder personlig information. Den är inte heller att jämställa med den information som t ex kan återfinnas i sjukjournaler som kan vara av mycket känslig karaktär. Vår kärnverksamhet är inte att behandla personlig information.

Därför har vi inte utsett någon särskild dataskyddsansvarig. Har du frågor om vårt GDPR-arbete, är du varmt välkommen att maila oss på order@ernstforssell.se


SÄKERHET FÖR DIN PERSONLIGA INFORMATION
Vi hanterar alltid din personliga information på ett säkert sätt i särskilda system som är lösenordskyddade och krypterade. Hos oss hanteras endast den personliga information som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.


COOKIES
VAD ÄR EN COOKIES OCH HUR ANVÄNDER VI DET?
En cookie (eller kaka) är en liten textfil som vår webbplats sparar på din dator. Vi använder kakor (cookies) så att vi kan ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Informationen lagras i din webbläsare och är bland annat till för att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats och för hjälpa vårt team att förstå vilka delar av webbplatsen du tycker är mest intressanta och användbara. Vi använder dessutom Google Analytics, Adwords, Facebook, Instagram samt Pinterest. Även dessa tjänster använder cookies.

Vi använder följande kakor:
1. Strikt nödvändiga kakor
2. Funktionella kakor 
3. Prestanda kakor
4. Inriktningskakor

 De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar såsom språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

 

KAN DU SJÄLV STYRA ANVÄNDNINGEN AV COOKIES?
Ja. Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och inställningar i din webbläsare finns på cookies.insites.com.

 

VAD GÖR GOOGLE MED MINA UPPGIFTER OM JAG TACKAR JA?
Klicka på denna länk för att läsa om vad Google gör med dina uppgifter när du tackar ja till cookies för statistik.


INFORMATION TILL ANDRA
Vi lämnar aldrig ifrån oss din personliga information till utomstående förutom till logistikpartner, partner för betallösningar, försäkringspartner samt vid rättsliga förpliktelser. De som tar emot informationen är självständigt personuppgiftsansvariga.