Kimberley Processen

Upplagt av {{ författare }} den

År 2003 ingicks ett samarbete mellan den internationella diamantindustrin, flertalet regeringar och civila organisationer i ett legitimt försök att stoppa flödet av så kallade blodsdiamanter eller konfliktdiamanter. Konfliktdiamanter definieras som diamanter som utbryts med syfte att finansiera militärt motstånd mot regeringen, något som var ett stort problem i framförallt Väst- och Centralafrika kring milleniumskiftet. För att få stopp på den grymma diamanthandeln bildades Kimberley Processen och dess certifieringssystem som idag enar 85 nationer samt Europeiska Unionen – som står som en nation för sig – i samarbetet mot konfliktdiamanter. Tillsammans har de sedan 2003 minskat existensen av konfliktdiamanter till 99,8 procent.

Kimberley Processens certifieringssystem – som förkortas KPCS efter Kimberley Process Certification Scheme – innebär att medlemmarna måste uppfylla en del krav för att certifieras. På så vis garanterar KP alla aktörer inom samarbetet att diamanterna är konfliktfria. För att certifieras krävs bland annat att:

  • En nationell lagstiftning och institutionalisering införs mot konfliktfria diamanter 
  • Medlemmar får enbart ingå diamanthandel med andra medlemmar
  • All import och export ska noga kontrolleras och tillhandahålla den stödjande certifieringen för konfliktfria diamanter
  • Ha transparens i de metoder som används samt utbyte av statistisk data 

Läs mer om Kimberley Processen

← Äldre inlägg