Våra diamanter

Upplagt av {{ författare }} den

Vi får ofta frågan om vad som skiljer labbodlade och naturliga diamanter åt, det korta svaret är tillverkningsprocessen. Naturliga diamanter skapas under jord med naturens geologiska process, där binds kolatomer samman under högt tryck och hög temperatur tills en unik diamantstruktur bildats, en process som tar miljontals år. Labbodlade diamanter skapas av människan i ett laboratorium, där – med hjälp av teknologi – återskapas samma förhållanden som under jord men nu med en process som enbart tar några få veckor. 

Båda är således diamanter men med olika karaktärsdrag. Naturliga diamanter är mer sällsynta och mindre lättillgängliga än labbodlade diamanter, något som gör att de värderas högre samt upplevs mer exklusiva. Labbodlade diamanter är däremot lättare att kvalitetssäkra samt att de har mindre klimatpåverkan. Både våra naturliga och labbodlade diamanter är garanterat konfliktfria enligt Kimberley Processen. 

← Äldre inlägg Nyare inlägg →